BOBOLI Алматыда | Dostyk Plaza
356 338 339 305 34
3 қабат, 304
10:00 - 22:00