DODO Pizza Алматыда | Dostyk Plaza
356 338 339 305 34
3 қабат, 325
10:00 - 00:00